Søknad om plass i barnehage og SFO
Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan og nyttast. Les meir om ID-porten/MinID her:Informasjon om ID-porten/MinID


  • * For å leggje inn søknad om barnehage eller SFO-plass, vel du menyen Barnehage eller SFO over.

    DU TRENG IKKJE LOGGE INN FOR Å LEGGJE INN NY BARNEHAGE/SFO-SØKNAD.

    Barnehage: Ver merksam på at det ikkje er mogeleg å endra søknad i perioden for hovudopptak, 1. mars til
    1. mai. Nye søknadar og søknadar for barn som ikkje fyller vilkåra for rett til barnehageplass vert handsama etter avslutta hovudopptak.